TEMA: NATURVÅRDENS POLITIKMänniskan och faunan: Etnobiologi i Sverige, del 3

biodiv_07_4_etnobioEfter tio års arbete fullbordas trilogin Etnobiologi i Sverige med boken ”Människan och faunan”. Tanken med bokverket är att i en Linneansk anda skapa en bild av vilken nytta vi har av biologisk mångfald, och hur nära vår kultur och historia är förknippad med naturen och dess innevånare. Den tredje volymen överblickar den roll djuren, både vilda och tama, spelar och har spelat för oss människor i Sverige. Boken kommer ut i bokhandeln i slutet av januari 2008.