TEMA: NATURVÅRDENS POLITIK

GBIF-Sverige, en internetportal för biologisk mångfald, har fått förlängd finansiering till år 2012. Naturvårdare, forskare och intresserad allmänhet har genom portalen tillgång till en sökmotor för uppgifter om levande arters geografiska spridning.

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) är en Internet-ingång till mer än 130 miljoner dataposter som gjorts tillgängliga av mer än 200 institutioner fördelade på över 30 länder runt om i världen. Den svenska representationen i portalen är den tredje största med 13,7 miljoner poster och har nära 30 000 besökare per år. Om en användare t.ex. söker på arten utter (Lutra lutra) serveras en karta över var på jorden den kan påträffas, bilder på djuret och dessutom korta fakta.

Det svenska sekretariatet bakom portalen finns på Naturhistoriska riksmuseet. Det finansieras av Vetenskapsrådet och har nu fått driftsmedel på 1,6 miljoner kronor per år fram till och med 2012. Pengarna innebär att mängden information i portalen kan växa och samtidigt göras mer användarvänlig och tillgänglig. Målet är att portalen ska bli en viktig infrastruktur i forskning, naturvård och folkbildning.

www.gbif.org, www.gbif.se