TEMA: NATURVÅRDENS POLITIK
biodiv_07_4_nvk

Forskningsprogrammet Naturvårdskedjan, som koordinerats av Centrum för biologisk mångfald, slutrapporterade sin andra fas i november och har därmed formellt avslutats. Naturvårdskedjans mål har varit att sammanfoga mål, styrmedel, skötselåtgärder och utvärdering – fyra viktiga länkar i naturvårdsarbetet – och på så vis åstadkomma ett effektivare naturvårdsarbete. Programmet har präglats av en nära kontakt och dialog med avnämarna via bland annat referensgrupper och regelbundna avnämarkonferenser. Naturvårdskedjan startade 2001 med finansiering från Naturvårdsverket och har omfattat tolv olika projekt knutna till olika högskolor och universitet runt om i landet. Resultaten från forskningsprogrammet sammanfattas nu i en stor bok som produceras under våren och beräknas komma ut i slutet av sommaren 2008.