Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae.
TEMA: NATURVÅRDENS POLITIK

Alla Nordens 128 arter av långhorningar presenteras i den nyutgivna volymen av Nationalnyckeln som är den första boken om skalbaggar.

Många långhorningar är beroende av gamla och döda träd eftersom deras larver lever i ved och under bark, i vissa fall ända upp till tio år. Långhorningarna visar tydligt hur viktigt det är att bevara gammal skog.

Boken Skalbaggar: Långhorningar publicerades i slutet av september 2007. Författare: Bengt Ehnström. Illustrationer: Martin Holmer.

Läs mer på www.nationalnyckeln.se