Bokserien ”The Ecotraveller’s Wildlife Guide” beskriver de vanligaste djuren och växterna på olika resmål. Serien stöds av Wildlife Conservation Society.
TEMA: TURISMUnder senare år har bokmarknaden formligen exploderat av nya floror och faunor över exotiska resmål. Länge har det dock saknats böcker där resmålets djur och växter finns beskrivna på ett lite mer utförligt sätt. ”The Ecotraveller’s Wildlife Guide” bryter denna trend.

Les Beletsky hade på ett flertal resor kånkat runt med specialböcker om fåglar, däggdjur, reptiler, groddjur och fiskar tills han en dag gav upp. Hans tanke var att i en och samma bok samla uppgifter om hur du känner igen de vanligaste växt- och djurarterna du kan tänkas se på respektive resmål. Så föddes ”The Ecotraveller’s Wildlife Guide”. Den första boken i serien, ”Costa Rica” kom ut 1998. I snabb följd har böcker om Belize och norra Guatemala, Ecuador och Galapagos-öarna, tropiska Mexiko samt Hawaii utkommit och snart följer Alaska, Karibien, Östafrika, Florida, Peru och södra Afrika.

Berikar besöket

Boken om Hawaii fick jag i mina händer strax efter hemkomsten från en resa till just detta resmål. Efter mycket besvär hade jag fått tag på en fågelbok innan avresan, men det gick inte att få fatt på mer utförlig information om Hawaiis övriga djur. Om jag haft denna bok med mig hade resan känts långt mer givande. Inte bara hade jag kunnat sätta namn på endemiska växter och de färggranna fiskarna bland korallreven, jag hade även fått värdefull information om deras ekologi.

Omfattande genomgång av djurlivet

Boken på drygt 400 sidor inleds med en insiktsfull beskrivning av ekoturism på Hawaii följt av kapitel om geografi, klimat, vegetationstyper, nationalparker och reservat, miljöhot och bevarandearbete. Merparten av den inledande texten består av en utförlig och mycket läsvärd genomgång av amfibier (groddjur) och reptiler, fåglar, däggdjur, ”liv under vatten”, insekter och andra leddjur. För dessa artgrupper finns tips om hur du bäst går tillväga för att se så mycket som möjligt samt profiler över olika familjer med information om hotade arters bevarandestatus.

Plansch med text gör att du prickar rätt

Den andra hälften av boken består av planscher där arterna är avbildade. Illustrationerna är genomgående av hög kvalitet och i vissa fall till och med bättre än tillgänglig speciallitteratur för respektive organismgruppp. Text med identifieringstips, habitatbeskrivning och information om hur pass vanlig arten är finns på motstående sida till respektive plansch. Texten är knapphändig men fullt tillräcklig för att lyckas pricka rätt på de flesta växter och djur. Nästan alla vertebrater du kan finna på Hawaii finns avbildade (18 groddjur och reptiler, 21 däggdjur och 135 fåglar). Därutöver finns illustrationer av 190 arter fiskar, nakensnäckor, koraller etc. som du som snorklar kan stöta på, liksom fotografier på Hawaiis vanligaste växter, insekter och spindlar.

Mycket information

Till skillnad från många andra mer eller mindre glättiga böcker är mitt bestående intryck av denna bok mycket gott – den ger oerhört mycket information för ekoturisten som är seriöst intresserad av djur och natur på resmålet. Jag tilltalas även av att så många artgrupper finns representerade i en och samma bok, så att även inbitna fågelskådare eller ”växtskådare” kan få upp ögonen för allt annat spännande som finns att upptäcka.

Läs mer

:om bokserien, som är på engelska, på: www.apnet.com/ewg