Agabus didymus
Foto: G. Marklund urFaunaEntomol.Scand., Vol. 32
TEMA: TURISM

Ett par roströda antenner har åter kommit till ytan efter 200 år. Det rör sig om Agabus didymus, en dykarskalbagge som nyligen påträffades av Bertil Andrén i två mindre vattendrag i Skåne. Arten har på senare tid också påträffats i allt högre grad i Danmark, vilket förhoppningsvis kan tolkas som att vi kommer att få se mer av den i framtiden.