TEMA: TURISM

På 1970-talet upplevde jag en ökande turism i Torneträsk området. Många naturvårdare var oroade och trodde att ytterligare ett stort hot kommit till vår fjällvärld. Själv började jag forska på turistslitage. Sett i ett längre tidsperspektiv måste man nog säga att fjällturismen inte har blivit något stort hot mot naturen i fjällen. Tvärtom vill jag påstå, att det är mycket tack vare STFs fjällverksamhet som så pass mycket opinion har skapats genom åren, opinion som t ex har lett till att en hel del vattenkraftsutbyggnad har stoppats.

Oroande stagnation

En folklig vandrings-och skidåkarturism som byggt på relativt anspråkslösa fjällanläggningar samt utbyggda vandringsleder har givit många människor möjlighet att uppleva natur-och kulturvärden i fjällen. Det är därför oroande när man idag kan konstatera att vandringsturismen i fjällen minskat eller stagnerat. Turister behövs för att bilda opinion och för att ge lokalbefolkningen en ny försörjningskälla. Denna försörjningskälla kan bli ett motiv för lokalbefolkningen att ta väl vara på naturen istället för exploatera den, t ex med vattenkraft eller storskaligt skogsbruk.

Ekoturism värd namnet

Turismen kan alltså bli ett bra försörjningsalternativ. Slagordet blir då ekoturism! Men ordet ekoturism kan också bli en bumerang som slår tillbaka. Man kallar all möjlig turism som bedrivs utanför städerna för ekoturism, och låter påskina att den i ett helhetsperspektiv är bra för t ex den biologiska mångfalden. Det gäller alltså att naturvårdare och turistföreträdare ser till att arbeta tillsammans för att skapa ekoturism värd namnet.

Planera landskapet i turistområden

Runt Medelhavsområdet finns exempel på områden där turismen grundligt förstört den natur som varit en av dess ursprungliga förutsättningar. Framförallt har en obefintlig fysisk planering i landskapet saboterat kusterna. I viss mån kan man även i Sverige se tendenser i riktning mot att exploatera kusten som samtidigt är den stora förutsättningen för turism på många håll. Det är extra viktigt att landskapet planeras väl i de områden där just naturen är en turistattraktion.

Ta biologisk mångfald på allvar

Det är viktigt att turistföreträdarna tar frågor om biologisk mångfald på stort allvar, det är inte bara en fråga om att undvika negativ exploatering. Det gäller också att utbilda dem som jobbar med ekoturism, så att de verkligen kan fungera som stimulerande och initierade guider. Kan man visa på den biologiska mångfalden blir områden och arter som många mest skakat på huvudet åt riktigt intressanta och t o m en ekonomisk tillgång.