TEMA: TURISMSvensk skog är viktig ur rekreationssynpunkt och för turistnäringen. Svenska befolkningen vill helst ha skogen på gångavstånd och utländska turister söker sig till Sverige för naturens skull.

Var tredje svensk besöker skogen minst en gång i veckan för att koppla av. Över hälften av alla skogsbesök sker nära tätorter. I allmänhet uppskattar människor skog med äldre träd, gläntor, lövträd och god framkomlighet. Peter Fredman, forskare vid ETOUR (European Tourism Research Institute) i Östersund har frågat 1000 svenskar om hur nära skogen de vill bo. Knappt hälften var nöjda med nuvarande avstånd – de bodde i genomsnitt 0,7 kilometer från skogen. Drygt 40 procent tyckte att de bodde för långt ifrån och ville bo närmare. 86 procent av svenskarna ville ha närmaste rekreationsskog på gångavstånd, det vill säga inom en kilometer.

Högt värderade besök

Utländska turister besöker ofta Sverige för att få uppleva natur och vildmark. 1998 gjordes en undersökning bland besökare i Femundsmarka nationalpark i Norge samt Rogen och Långfjället naturreservat i Härjedalen och Dalarna. Det visade sig att besökarna i genomsnitt var villiga att betala 500 kronor per besök utöver vad vistelsen kostade, de värderade alltså naturupplevelsen till 500 kronor.

Uppdelning

Olika besökare har olika önskemål. Vissa vill leva vildmarksliv medan andra sätter värde på en mer ordnad tillvaro. För att tillmötesgå alla turister i Femundsmarka, Rogen och Långfjället, anser Fredman att områdena bör delas in i olika delar som sköts och används på olika sätt. Vissa delar får behålla en starkare vildmarksprägel med låg servicenivå, få anläggningar och få restriktioner kring eldning och tältning. Andra delar bör däremot utvecklas med leder, stugor, tältplatser och tydliga regler. Enligt Fredman ökar då turisternas sammanlagda betalningsvilja med ca en miljon kronor.

Källa

:Fredman, P. 2000. Svensken sätter värde på skogsnaturen. Fakta Skog nr 10/2000. SLU, Uppsala.

ETOUR

ETOUR driver flera forskningsprojekt där bl a turismens påverkan på den biologiska mångfalden i fjällen studeras.