En glädjestrålande Ulf Svensson mottar årets Naturvårdspris ur miljöministerns hand för sin del i arbetet som ledde till Konventionen om biologisk mångfald.
Foto: Håkan Tunón
TEMA: MILJÖMÅLEn märkbart rörd pristagare mottog ArtDatabankens Naturvårdspris av miljöminister Lena Sommestad vid årets Flora- och faunavårdskonferens.

Ulf Svensson är juristen och diplomaten som med kunskap och starkt engagemang för biologisk mångfald drivit internationella förhandlingar för svensk del. Han har bland annat varit en viktig och drivande kraft bakom Konventionen om biologisk mångfald.

– Jag är priviligierad som har fått arbeta för att bevara den biologiska mångfalden, sa Ulf i sitt tacktal, där han visade stor uppskattning för Naturvårdspriset.

Ulf Svensson blev svensk chefsförhandlare sedan han som svensk representant lagt fram det förslag till inledande av förhandlingar om en global konvention för bevarande och förstärkande av världens biologiska mångfald som i slutet av 1980-talet antogs av FN:s miljökommission, UNEP. Han spelade en avgörande roll vid utformningen och tillämpningen av konventionen, som blivit det samlande och mest verkningsfulla globala instrumentet för biologisk mångfald.

– Ulf bidrog personligen mer än någon annan av de hundratals delegater från hela världen till att konventionen kom till stånd, säger Torleif Ingelög, föreståndare för ArtDatabanken.

Ulf Svensson har sedan under hela 1990-talet spelat en dominerande roll i det fortsatta arbetet med konventionen. Han har också i andra internationella sammanhang agerat kraftfullt för att slå vakt om den biologiska mångfaldens intressen.