En organism som är hatad av många och som genom historien har åtföljts av en omfattande mystik
TEMA: MILJÖMÅL

Återigen har jag nöjet att anmälan en spännande ormbok. Här kan man inledningsvis läsa om historien om hur synen på ormen förändrats under tidens gång. Gamla tiders föreställningar och nutida folktro om dessa djur skildras. Användningen inom medicinen, såväl historiskt bruk som nutida tillverkningen av serum eller moderna läkemedel. Vidare presenteras allt från ormarnas systematik och evolution till detaljerade uppgifter om ormgifternas biokemi.

Boken ger även exempel på hur gifterna binder till receptorer och hur deras verkan förklaras samt hur motgifterna fungerar. Även de kliniska aspekterna på ormförgiftningar skildras ingående. Man gör uppskattningen att fem miljoner människor blir ormbitna varje år och att 125 000 avlider. Ormgiftet innehåller dock inte bara gifter utan även icke-giftiga komponenter. Dessa enzymer bryter exempelvis ned bindevävnaden i kroppen och underlättar därför ormens matsmältning i ett senare skede. Dessutom förekommer sporadiska, men färgranna bilder på ormar och annat relevant.

*

Menez, A. 2003. The Subtle Beast: Snakes, from Myth to Medicine. Taylor & Francis, London & New York ISBN 0-415-28498-8.