TEMA: MILJÖMÅL

Elsa Antonsson, Södra Vi, mottog utmärkelsen Guldärtan på Hushållningssällskapets årliga möte i Färjestaden i maj. Hon uppmärksammades för den spritärt-stensärta från Södra Vi som hon har bevarat och hållit i odling i mer än sextio år. Ärtan har gått i arv inom hennes släkt och odlats i mer än hundra år.

Som ung flicka, 1942, fick Elsa pris för sin stensärt – då var priset för högsta ärtan i länet. Även då var det hushållningssällskapet som delade ut priset.

Utmärkelsen Guldärtan instiftades 2002 av POM (Programmet för Odlad Mångfald) och delas ut i samarbete med länsstyrelserna runt om i landet. Guldärtan ges till de som förtjänstfullt arbetar med att värna den domesticerade biologiska mångfalden. Under sommaren kommer utmärkelsen att delas ut även i Dalarnas, Hallands, Jönköpings, Skåne, Västra Götalands och Östergötlands län.