Stor barkplattbagge, Pytho kolwensis, i Boden.
Foto: Johan Samuelsson
TEMA: MILJÖMÅL

Pytho kolwensis som är en platt, blanksvart skalbagge, 18 mm lång. På halsskölden finns ett par stora, ganska djupa gropar.

Stor barkplattbagge är mycket sällsynt (Starkt hotad, EN) och finns endast kvar på åtta platser i Ångermanland, Norrbotten och Lycksele Lappmark. Den är knuten till gamla, grovbarkiga granlågor i täta, fuktiga granbestånd. Arten hotas av kontinuitetsbrott av lågor på flera av sina lokaler och har behov av riktade åtgärder för att den ska överleva. Därför ska ett åtgärdprogram tas fram för dess skydd och bevarande.

Miljömålen innebär att en mängd åtgärdsprogram för hotade arter har initierats. Exempel på andra barklevande arter som ska få egna åtgärdsprogram är raggbock Tragosoma depsarium (VU) som lever på talllågor och Synchita separanda (EN) som lever på skogslind. Runt om i landet har det anställts speciella koordinatörer som ska säkerställa att åtgärdsprogram finns och inleds för flera hundra hotade arter.