TEMA: MILJÖMÅLHur ser framtiden ut? Vilka kommer att bli de stora frågorna på den politiska dagordningen?

Biodiverse har bedömt nutidsdebatten och genom att extrapolera denna gjort en preliminärprognos av som komma skall. Vi har utgått från ett utav de viktigaste medierna för att bedöma folkopinionen nämligen dagens internet-frågor på Dagens nyheters hemsida och granskat resultatet. Mycket vetenskapligt har antalet personer med åsikter noterats för olika typer av frågor och sannolika samband har därefter konstaterats.

Studien genomfördes under mars-månad och inleddes efter iakttagelsen att frågan ”Vad ska negerboll heta?” lockade 17 225 personer medan frågan ”Ska försäkringsbolag få ta del av gentester innan en försäkring tecknas?” som presenterades dagen efter endast av 4 249 stycken. Det kan i sammanhanget noteras att 62 % rekommenderade att namnet på den omdiskuterad godbiten skulle kvarstå och att 87 % inte fann att gentester var önskvärda i detta sammanhang. Endast 6 674 individer ödslade tid med att besvara frågan om det ska vara förbjudet att klona människor medan 15 360 personer ville framföra sin åsikt rörande mängden melodifestival i teve. Antalet sömntimmar per natt lockade 19 819 besökare medan frågan om man skulle rösta i EU-valet besvarades av 4 529 personer.

Denna preliminära undersökning ger en fingervisning vilka de stora frågorna kommer att vara på kommande världstoppmöten. Utifrån tidigare studier av internetanvändande och allmän datorkunskap får man anta att denna undersökning främst omfattar den yngre generationen varför dessa kommer att vara framtidsfrågorna. Frågan är var orsaken till denna politiska förflackning kan sökas. Det har talats om dagisgenerationen, slapp skola och dokusåpornas inverkan på ungdomen och sannolikt är det alltför lite debatt rörande genpolitik och världens orättvisor på TV3 och ZTV. Med världens orättvisor menar jag inte vem som blev utröstad i ”Baren”, eller liknande…