TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

I Sverige är det Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret för husdjurens genresurser. Aktionsplaner med prioriterade insatser för olika raser håller på att ta form.

Jordbruksverket hanterar EU:s miljöstöd, där en del går till djurägare som håller djur av vissa lantraser.