TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

Under sommar och höst 1996 har fyra försvunna arter återfunnits. Därmed har sammanlagt åtta växter och svampar som 1995 klassades som Försvunna kunnat återfinnas.

Den vilda formen av selleri, Apium graveolens, växer på sandstränder och förekom vid Skanör fram till 1990 då beståndet översandades. Sedan dess har många sökt växten utan framgång tills Anders Johansson fann den i augusti i år ca 1 km från den gamla förekomsten.

Bredbladig hästsvans, Hippuris tetraphylla, var känd från ett begränsat område utanför Umeå i Västerbotten, varifrån det sista  exemplaret försvann 1983. Man har sedan dess letat efter den i området utan framgång. I september i år återfann Pekka Baden arten längre söderut på två närliggande platser i nordligaste Ångermanland.

Granlundlav, Bacidia lauroceraci, är känd från Mellansverige och södra Norrland. Trots att arten eftersökts har den ej kunnat återfinnas. Det nya fyndet gjordes av Stefan Ekman i västra Blekinge i augusti i år. Det var lite oväntat, eftersom förekomsten ligger långt utanför det ursprungligen kända området.

Långgömming, Bombardia bombarda , är en kärnsvamp som är känd från ett fåtal lokaler i södra delen av landet, senast 1907 på bok. I september återfanns den i Skåne vid Kristanstad av Thomas Læsø.