TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har nu publicerat en ny rödlista för djur. Den stora skillnaden jämfört med 1994 års lista är att man nu använt IUCN:s nya kriterier och hotkategorier. Alla världens däggdjur och fåglar har bedömts med avseende på deras utdöenderisk. För kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur har man däremot väsentligen bara bedömt de arter som förekom på tidigare listor. Totalt listas 9 255 arter varav strax över 5 200 i kategorierna Akut hotad, Starkt hotad respektive Sårbar.

Den här listan är utan tvivel ett stort steg framåt, men det märks att klassificeringen har gjorts i forcerad takt och att det nya systemet ännu inte har satt sig ordentligt; här finns en hel del konstigheter som bör åtgärdas vid kommande revisioner. Vi kommer att återkomma till den här listan och framför allt till IUCN:s nya rödlistningskriterier i ett kommande nummer.

Red List of Threatened Animals, IUCN. 1996.

Listan kan köpas från WCMC, 219 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 0DL, UK för
£26.75, el. USD40.00 plus frakt. Titta även på WCMC:s hemsida: http://www.wcmc.org.uk, eller ArtDatabankens hemsida: http://www.dha.slu.se.