Kurragömmamossa, Haplomitrium hookeri, har återfunnits i Hälsingland 1996.
Foto: Tomas Hallingbäck
TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

Kurragömmamossa, Haplomitrium hookeri , har inte setts i Sverige sedan 1978, men påträffades igen vid Flotthöljan i Hälsingland sommaren 1996.

– Endast fyra tidigare fynd har gjorts efter 1950 i Sverige, så detta var mycket trevligt, säger Tomas Hallingbäck på ArtDatabanken.

Kurragömmamossan ser ut som ett mellanting mellan en bladmossa och en levermossa och kunde tidigare inte säkert klassas. Inte förrän man så småningom kunde hitta exemplar med sporkapslar kunde man bestämma att det var fråga om en primitiv
levermossa.

Det är den enda arten i sin ordning (Calobryales) i Europa. Den är mycket torkkänslig och lever på sandiga stränder med naturlig vattenföring – översvämning på våren och lågvatten under sommar och höst.

Den är således hotad av vattenregleringsföretag som ger omvänd vattenföring. Den klassas som Sårbar. Förutom i Sverige är den rödlistad i sju europeiska länder (Norge, Finland, Polen, Nederländerna, Österike, Schweiz och Italien).