Foto: Tina Lindström
TEMA: BRUKAD MÅNGFALDNordisk genbank för husdjur finns i Oslo med uppgift att stödja och samordna nordiska insatser för att bevara husdjursraser.

Nordisk genbank för husdjur (NGH) är en av Nordiska Ministerrådet finansierad institution i Oslo. Omfattningen är liten med endast en person anställd, men en utökning är föreslagen.

NGH:s uppgift är att på nordisk nivå stödja och koordinera olika insatser för att bevara husdjursgenetiska resurser. Det rör sig om information, forskning och utveckling, dataregister över individuppgifter m.m.

En stor del av arbetet med olika lantraser utförs sedan länge av eldsjälar bl.a. inom olika rasföreningar, som finns för de flesta husdjursraserna i landet.