TEMA: INTERNATIONELLTDe vietnamesiska myndigheterna avser att belöna och uppmuntra fattiga markägare att göra miljötjänster åt samhället.

I sina vardagliga beslut påverkar fattiga bönder i norra Vietnam i vilken omfattning den biologiska mångfalden i regionen överlever. Böndernas verksamhet påverkar även kvaliteten på vattnet, jorden och luften samt i vilken omfattning översvämningar kommer att drabba andra regioner.

Man har insett att faktorer som fattigdom, matproduktion, markanvändning och miljökvalitet inte kan separeras i internationellt utvecklingsarbete. Långsiktiga förbättringar går därför inte att göras inom någon enstaka av dessa områden om man inte samtidigt tar hänsyn till de övriga. I november i år inleder SLU ett forskningsprojekt i samarbete med World Agroforestry Centre (f.d. ICRAF), University of Hanoi samt lokala myndigheter med syfte att identifiera hur man bäst belönar den fattiga lokalbefolkningen för att genomföra miljötjänster. Avsikten är att fattigdom bekämpas samtidigt som man uppnår miljö- och matproduktionsmål. Projektet ”RUPES – Rewarding Upland Poor for Environmental Services” är ett fyraårigt program som koordineras av World Agroforestry Centre och pågår i flera av sydostasiatiska länder. CBM och Institutionen för markanvändning
vid SLU deltar aktivt i genomförandet av programmet i Vietnam.