TEMA: INTERNATIONELLTI Sverige är det Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm som är ”nod” för samarbetet inom GBIF.

Anställningsprocessen för personal till ett nationellt sekretariat för GBIF är i full gång, berättar Roger Lundin på Riksmuseet.

– En projektledare finns snart på plats. Den personen ska leda verksamheten i landet och vara kontakten både internationellt och mot Vetenskapsrådet som förmedlar medel från svenska regeringen. En handläggare kommer också att anställas för att ansvara för samarbetet inom landet och för att samordna databaser och digitalisering av nationella samlingar. Alla datatekniska frågor kommer också att kräva att det finns en resursperson i form av en databasutvecklare. Just nu är det Roger Lundin som nationellt upprätthåller kontakterna med flera viktiga biodiversitetsrelaterade databaser och nätverk: t.ex. ENBI, BIOCASE, FishBase, GBIF och den kommande nationella Begreppsbanken på Naturvårdsverket.

Ordförklaring

ENBI: European Network for Biological Information; BIOCASE: Biological Collection Access Service for Europe; FishBase är en global databas över fisk; Begreppsbanken blir en nationell termlista för bl.a. taxonomisk information.