TEMA: INTERNATIONELLT

I juni hölls ett landskapsekologiskt seminarium i National parkernas hus i Tyresö vilket följdes av en exkursion i Tyresta nationalpark. Det arrangerades av Svenska IALE/IALE Sweden, en del av The International Association for Landscape Ecology (IALE, se www.wetlands.org/iale/).

Svenska IALE främjar tvärvetenskaplig forskning i landskapsekologi och medverkar till att bygga upp landskapsekologisk kunskap i samarbete mellan forskare och praktiker inom naturvård och planering. Man strävar även efter att öka intresset för landskapsekologi, bl.a. i samarbete med andra IALE-föreningar samt nationella och internationella organisationer med närliggande verksamhet.

Svenska IALE ska vara en mötesplats för personer med intresse för landskapsekologiska frågor och fokusera på svenska förhållanden. Ett exempel på verksamheten är arrangerandet av den Europeiska IALE konferensen 2001, i samarbete med Naturgeografiska Institutionen vid Stockholms universitet.

IALE Sweden har idag ett 40-tal medlemmar. Individuellt medlemskap kostar 300 kr/år (föreningens post-giro 199430-0). Då får man IALE bulletinen och blir medlem i internationella IALE med reducerade avgifter för IALEs konferenser och IALE:s tidskrift Landscape Ecology. För vidare information kontakta föreningen (Margareta Ihse, e-post: margareta.ihse@natgeo.su.se eller Helle Skånes, helle.skanes@sh.se).