TEMA: GOD NATURVÅRDEn efterlängtad lämmeltopp kan vara på gång i norra Sverige

I förra Biodiverse kunde man läsa om hur illa ställt det är för fjällräven i Sverige. En starkt bidragande orsak är att det inte har varit något riktigt lämmelår sedan 1982!

I början av sommaren när detta skrevs verkade det som om trenden hade vänt! Enligt Lars Danielsson, naturbevakare i Västerbotten, finns det en hel del lämmel från gränsen Jämtland/Västerbottens län och en bit in i Norrbottensfjällen med maximum i Vindelfjällen, men inget nedåt Ammarnäs. Det finns också rapporter om lämmel längre norrut i Norrbottensfjällen och om riktigt mycket i trakterna av Stora sjöfallet. Den sistnämnda populationen verkar tyvärr ha kraschat. Från Abisko berättar intendent Nils Åke Andersson att det började bli mycket lämmel på fjället redan när renarna fördes till kalvningsmarkerna i slutet av april. Om det blir en god snövinter kanske Kilpisjärvi-profetian från 1960/ 70-talen om ett riktigt bra lämmelår 2002 slår in!

En lämmeltopp vore glädjande nyheter för fjällräv, jaktfalk, fjällabb och alla andra djur som är beroende av fjälllämmeln. Låt oss nu hoppas att ökningen inte kommer av sig som den har gjort tidigare år.