TEMA: GOD NATURVÅRDJordbruksverket anslår drygt två miljoner kronor till Svenska Ekoturismföreningen för att utveckla en svensk ekoturismmärkning. Det blir ett av världens allra första kvalitetssäkringssystem för Ekoturism.

– Nu får vi äntligen möjlighet att utveckla ett miljöinriktat nationellt kvalitetsmärke för upplevelseturism i natur och kultur, säger Staffan Widstrand, ansvarig för Svenska Ekoturismföreningens märkningsprojekt.

Märkningen kommer att lanseras under FN:s Internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) 2002.

Utvecklingsarbetet sker i samarbete med tre regionala turismprojekt – ALMI i Västerbotten, HälsingeTur och företagssammanslutningen Trollbältet i Östergötland. Till sin hjälp har Ekoturismföreningen en referensgrupp där bland andra Centrum för biologisk mångfald (CBM), Europeiska Turismforskningsinstitutet (ETOUR), Naturvårdsverket och Svenska Turistföreningen medverkar.

För mer information kontakta

Åsa Berggren, representant för CBM i Ekoturismföreningens referensgrupp tel: 018 - 67 22 61 / e-post: asa.berggren@cbm.slu.se

Per Jiborn (projektledare). tel: 042 - 15 16 80 & 0733 - 74 59 95 / e-post: peru.consult@telia.com