TEMA: MAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Kopplingen mellan maten vi äter och klimatförändringar har till stora delar sjunkit in och påverkar redan flera människors livsstil, konsumtion och produktion. Det är dock inte lika tydligt och självklart för alla att biologisk mångfald påverkar och påverkas av produktion, försäljning, och konsumtion av mat.

Mat är centralt för allt i våra liv och samhällen – socialt liv (samvaro, högtider, kulturella särdrag), kroppslig och mental hälsa (både god och dålig), ekonomi (produktion, logistik, konsumtion), styrning (lagstiftning, regelverk, kontroll), miljö (på gott och ont) med mera. Och den lilla detaljen att vi behöver äta flera gånger per dag för att kunna leva. Mat är allt från njutning till livsnödvändighet.

Den livsnödvändiga maten och beroendet av mångfalden av ekosystem, arter och gener är temat för detta nummer av Biodiverse. Vi har valt ett antal nerslag i detta omfattande ämne. Frågor vi tar upp är bland andra: Vilket kött kan vi äta och vad betyder det för biologisk mångfald och klimat, och vad är vi beredda att satsa för att ha kvar de artrika betesmarkerna? Finns det äldre spannmål som klarar klimatförändringarna bättre än de moderna och tycker konsumenterna att bröd bakat på dessa äldre varianter smakar gott? Hur kan förändrade födokällor vara viktiga naturvårdsåtgärder? Vilken nyttig och nygammal mat äter vi i framtiden och som bättre gynnar biologisk mångfald? Förhindras produktion av hälsosam mat på grund av vårt nuvarande regelverk, och behöver vi gentekniken för den framtida matproduktionen? Och vad gör man vid SLU:s forskningsplattform Future Food?

Matproduktionen är beroende av vild och odlad biologisk mångfald. Vilken mat vi väljer att äta, konsumera och producera påverkar inte bara hälsa och ekonomi utan hela ekosystem och det omistliga biologiska kulturarvet. Beroendet mellan livsstil och livsmedelssystem och biologisk mångfald behöver fortsätta att tydliggöras och kommuniceras i olika sammanhang. En större samhällelig medvetenhet och omställning behövs fortsatt för klimatet men även när det gäller biologisk mångfald.