Bestånd av vildväxande snödroppar.
Foto: Eva Thörn
TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

Turkiet är det rikaste landet i Europa beträffande antal växtarter. Omfattningen visas i vidstående tabell. Cirka 30% av arterna är dessutom endemiska.

Turkiet är ursprungsplatsen för många kommersiellt betydelsefulla växtslag i världen, som t.ex. stråsädesslagen vete, havre, korn och råg, fruktträd som fikon, körsbär, mandel och aprikos.

Där finns en rik variation av vedartade växter. Exempelvis finns det inte mindre än 18 vildväxande arter av släktet Quercus. En lång rad prydnadsväxter har också sitt ursprung i Turkiet, varav lökväxter som tulpan, krokus och snödroppar kan nämnas.

Detta indikerar att en genetisk variation av vildformer hos våra kulturväxter fortfarande kan återfinnas på de ursprungliga växtplatserna. Det kan vara av stor betydelse för den framtida växtförädlingen.