Kate, K. & Laird, S. A. 2002. The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing. Earthscan Publications Ltd, London & Sterling, VA. ISBN 1-85383-941-8 (pocket).
TEMA: PEDAGOGIK

Boken fokuserar enligt författarna på kraven på tillgång till genetiska resurser för kommersiell utveckling, samarbeten mellan forskare, företag, regeringar och inblandade samhällen, samt hur man ska dela på vinster som uppkommer när man får tillgång till genetiska resurser. Med genetiska resurser menas biologiska material från djur, växter, mikroorganismer eller annat som innehåller nödvändig arvsmassa för att kunna reproducera sig. Man har beräknat att det inom läkemedelsindustri, jordbrukssektor, trädgårdsodling, hälsokostbransch, kosmetikaföretag och bland hygienprodukttillverkare nyttjas genetiska resurser som omsätter någonting mellan 500 och 800 miljarder US-dollar. Således är biologisk mångfald värd stora pengar och sannolikt finns mycket kvar att finna. Ett bra skäl att bevara den biologiska mångfalden.