TEMA: PEDAGOGIKEn buss stannar på det vidöppna Stora Alvaret på Öland. Ett 25-tal mellanstadieelever från Stockholm väller ut ur bussen. Kolla djuren där borta! Ska vi jaga dem? Å fy vad bajs här är! Barnens tankar virvlar runt – minst lika mycket som barnen själva.

Vad är det för person med konstiga metallstavar? En forskare! Den ihopfällbara provyteramen av aluminium vecklas ut och läggs ner på gräsmarken. Barnen får hjälpa till att leta fram olika växter inom ramen och markera med plaststickor. Namn ej nödvändiga! Oj – vad många! 29 stycken i den lilla ytan (1 m2).

Kan växter flytta på sig? Hur då? Viss tveksamhet! En maskros med frön och plymer får dem att skina upp. Javisst ja! Fler sätt? Jag vet – fåglar kan sprida bär. Alldeles rätt!

Barn med kohud?

En i ryggsäck dold kohud plockas fram. Vem ställer upp att vara ko (ungdjur)? Kohuden knyts fast och eleven får spela ko genom att rulla runt på marken och skrubba sig! Huden undersöks! Nja inte många frön! Det blev mer frön, moss- och lavdelar på en elevfot med raggsocka! Bussen vill åka – men nu vill eleverna stanna! Tvåtimmarspasset avslutas motvilligt!!

Detta är en del av verksamheten inom projektet ”Porten till Alvaret” vilket är en del av den verksamhet som pågår vid Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation i Ölands Skogsby. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt förmedla kunskap om forskning, natur och kultur m.m. genom att erbjuda minnesrika upplevelser och intressant information. Det öländska landskapet med sin stora mångfald av miljöer och arter, samt ekologiska och kulturbetingade faktorer lämpar sig mycket väl för projektets verksamhet, som nästan uteslutande bedrivs utomhus.

Den ständigt ökande mängden av besökare – barn och vuxna – har ett stort urval av aktiviteter att välja bland: Alvarvandring, Orkidévandring, Humlans naturskola (för skolklasser), Humlans naturspanare (under sommarlovet) , Humlans sommarläger, Humlesafari, Mystik i mörkret, Världsarvsrundtur, Natur- och kulturstig. Dessutom erbjuds specialarrangemang, t.ex. friluftsdag för skolor). Information om detta sprids via broschyr, per telefon 0485-385 84 eller på projektets hemsida (www.portentillalvaret.nu).

Många olika grupper

Under de fem år verksamheten pågått har vi ställts inför många olika slag av grupper, åldrar, specialintressen osv. Utifrån detta ges följande tankar och exempel:

En bra grund för att nå ut med ett budskap är att om möjligt i förväg skaffa sig en uppfattning om vilka åldrar, intressen, kunskaps-bakgrund osv. som finns i en inbokad grupp. Är det elever på skolresa (årskurs 5), turistresa för pensionärer, studieresa från Naturvårdsverket eller..? De är givetvis viktigt att ge informationen på rätt nivå.

Om det på ett tidigt stadium av aktiviteten kan förevisas något som förvånar och väcker frågor hos deltagarna så ökar intresset och därmed kontakten mellan grupp och informatör. Exempel kan vara ett 20-tal växtarter plockade just på den fläck där man står. ”Här är många arter för att allt är lågvuxet! I gamla ängsmarker kan över 70 arter noteras per m2 osv.” Frågan om mångfald lockar!

Under aktivitetens/vandringens gång knyts information samman om speciella arter, markslag, jorddjup, markanvändning, växt- och djurliv, nederbördens inverkan. Vuxna intresseras ofta av forskningsmetodik, resultat och varför det är på ett visst sätt. Sammanhangen klarläggs! Naturvårdsgruppen ges extra infor- På lek och Alvar mation om naturvårdsforskning, skötselproblematik, praktiska åtgärder för restaurering av igenväxande mark och främjande av hög biodiversitet. Vet ni vad detta är? Kattfot! Många pensionärer konstaterar att den var vanligare förr! Varför? Jo – igenväxning, gödsling av gräsmarker har utrotat den på många platser – men här på alvaret är den riklig.

För barn är det viktigt att själva få agera – håva insekter, pollinera blommor, bygga humlebo. Informationen måste vara speciellt intresseväckande och gärna kryddad med ätliga växter eller vackra insekter. Barn tycker det är spännande att träffa forskare och höra vad man gör!

Om barn i vuxengrupp – gör barnen till fältassistenter. ”Kan du hjälpa mig att fånga den här insekten? Vill du gå runt och visa den här blomman?” Eventuell otålighet både hos barn och vuxna minskar!

Lyhörd och flexibel

Slutligen – undvik att ge rena föreläsningar. Berätta om egna iakttagelser och skämta om olika företeelser! Var lyhörd och flexibel inför gruppen! Förhoppningsvis kommer verksamheten vid Porten till Alvaret att öka intresset för det öländska landskapet med dess rika mångfald av organismer och miljöer. Kanske grundläggs också hos de yngre ett intresse för att bli lärare, forskare eller naturvårdare.