Olsson, K.-A., Gustafsson, M., Johansson, H., Snogerup, S. & Tyler, T. (red.) 2003. Floran i Skåne: Vegetation och utflyktsmål. Lunds Botaniska
TEMA: PEDAGOGIK

Ännu en vacker skånsk bok. Denna gång har Lunds Botaniska Förening skapat en tjock, färgglad presentbok om floran i Skåne. Det är inte en regelrätt flora utan snarare en inspirationsbok för kommande exkursioner. Boken inleds med nio kapitel om botaniska ämnen. Exempelvis handlar ett om historiska botanisters utforskning av den skånska floran, ett annat om skånsk geologi och floran, och ytterligare ett om klimatet och floran. CBM:s föreståndare Urban Emanuelsson har också bidragit med ett kapitel om sitt paradämne, det skånska kulturlandskapet. Vegetationstyperna i Skåne och den pågående förändringen av den skånska floran är andra belysta teman. Därutöver skildras Skånes rödlistade kärlväxter, lavar och mossor i varsitt kapitel. Sedan följer skildringar av nästan 300 olika utflyktsmål i Skåne för blomsterintresserade indelade kommun efter kommun. En på det hela taget mycket vacker och nyttig bok.