TEMA: INTERNATIONELLTDet är inte bara Norge som satsar på en Artdatabank. Nu är också Bangladesh på gång att starta en liknande organisation.

Bangladesh tänker nu satsa på att ta fram en rödlista enligt IUCN:s kriterier. Det är roligt att de börjar ta problemen med biologisk mångfald på allvar, vilket  visade sig när Ambassadör Sabihuddin Ahmed nyligen besökte den svenska ArtDatabanken för att ta del av erfarenheter, tekniska råd och tips. Vad gäller en egen institution för rödlistning är man än så länge på planeringsstadiet och söker finansiella resurser, bland annat från Sida.

– Vår förhoppning är att komma igång med arbetet att samla in information och börja datalägga Bangladeshs flora och fauna inom ett år, berättar A.K.M. Shahidul Karim, andresekreterare vid Bangladesiska ambassaden i Stockholm.

Det är få länder som har en speciell organisation med huvuduppgift att arbeta med rödlistade arter, likt Sverige och nu Norge. I vårt grannland Finland ansvarar Miljöcentralen för motsvarande verksamhet, men i flertalet länder runt om i världen sker arbetet med rödlistade arter utan någon särskild organsation.