TEMA: INTERNATIONELLTDen 1 april är det premiär för SKUD, Svensk kulturväxtdatabas. Databasen omfattar redan 35 000 växter och väntas bli ett värdefullt verktyg för både myndigheter och fritidsodlare.

– Det här är en helt unik kombination av taxonomisk och nomenklatorisk information för vilda och odlade växter säger Jens Weibull, som är en av samordnarna vid Programmet för Odlad Mångfald (POM).

– Alla som överhuvud taget hanterar frågor som berör växtmaterial kommer att ha nytta av SKUD. Dit hör livsmedels­verket, tullen, läkemedelsverket, PRV, virkesbranschen och planthandeln, för att nämna några.

Bakom databasen står POM, ett program vid Centrum för biologisk mångfald. Ursprunget till SKUD är egentligen referensverket Kulturväxtlexikon, som blivit ett standardverk för många som sysslar med odlade växter. I SKUD kan man söka efter sortnamn, eller kultivarer, som författarna kallar dem. Kopplat till kultivarnamnen finns information om synonymer, svenska namn, referenser och eventuellt produktnamn.

– Vi har idag omkring 35 000 kultivarer inlagda, men målet ligger på 100 000, berättar Björn Aldén vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Han poängterar att SKUD inte kan ersätta en tryckt bok.

– Man tar inte med sig datorn ut i trädgården. Däremot ska SKUD generera tryckta böcker med jämna mellanrum.

Förväntningarna på SKUD är höga. En standardiserad databas för alla kulturväxter kan bli enormt betydelsefull. Det finns inga planer på att ta ut någon avgift för att använda SKUD. Den 1 april görs SKUD tillgänglig på nätet, på en adress som ännu är hemlig.