TEMA: INTERNATIONELLT
James Kamula

James Kamula kommer från Kenya där han är koordinator för WWF:s arbete med marin och kustnära naturvård.

Jag jobbar som koordinator för WWF:s marina och kustnära naturvårdsprogram vid East African Wildlife Society. Programmet utgör en del av det regionala East African Marine Ecoregion Programme (EAME), som omfattar hela östra Afrikas kustlinje från Kismayu i Somalia till Sodwanabukten i Sydafrika.

Målet med EAME är att arbeta för en livskraftig marin- och kustmiljö som tillhandahåller hållbar nytta för dagens och framtida generationer på lokal och internationell nivå, som har kunskap om och aktivt arbetar för bevarandet av dess biodiversitet och ekologiska integritet.

Processen med att etablera EAME påbörjades år 2000 efter en förstudie som identifierade 21 prioriterade områden där åtgärder skulle sättas in. Fyra av dessa områden är belägna i Kenya: Tanadeltat, Mida Creek, Msambweni på sydkusten och öarna vid och utanför Lamu.

Nyckelfrågan för EAME i Kenya är uppdelad i olika tematiska områden. Här ingår bevarande av prioriterade havslandskap och marina reservat (mangrove och korallrev), bevarande av migrerande och vitt spridda arter (sköldpaddor och sjökor), styrmedel för att stödja hållbara livsmiljöer, stöd för hållbar hushållning och övervakning av biodiversitet.

Förutom att koordinera fältaktiviteter ansvarar jag också för att organisera möten för programmmets nationella styrkommitte, samt rapportering och spridning av information från programmet till olika intressenter.

Att arbeta som koordinator inom EAME kräver att man har bred kunskap om bevarande av biodiversitet. Jag är stolt över att kunna säga att jag fick sådana färdigheter under min utbildning på magisterprogrammet vid CBM, vilka har varit ovärderliga i mitt arbete. Magisterprogrammets tematiska indelning i de tre övergripande målen i konventionen för biologisk mångfald (bevarande, hållbart nyttjande och rättvis fördelning), ger programmet en särställning bland utbildningar och erbjuda studenter de viktigaste färdigheterna som krävs för att arbeta med bevarande av biologisk mångfald idag.