Hans Cronert och Sven-Erik Magnusson tog emot priset och fick varsin akvarell av Bo Mossberg. Naturvårdspriset gick till Kristianstad Vattenrike för ”ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer, under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande.”
TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRDNära kontakt med markägare och ett gott samarbete med hundratals privatpersoner och en mängd organisationer i bygden har gjort våtmarken betydelsefull och tillgänglig för människorna.

Att Kristianstads Vattenrike fick Artdatabankens Naturvårdspris har uppmärksammats mycket regionalt och lokalt.

-Man märker redan att denna nationella utmärkelse har entusiasmerat ännu fler att engagera sig för Vattenriket, berättar Sven-Erik Magnusson.

Området täcker Helgeåns avrinningsområde inom Kristianstads kommun. Där finns stora värdefulla strandängar, sjöar, bäckar och skogar. Verksamheten har skapat goda förutsättningar för djur och växter samtidigt som befolkningen har fått nya ögon för våtmarken.

Det breda grepp man har antagit med information, utställningar, exkursioner, lokal förankring samt en god organisation bäddar för att Vattenriket förblir en permanent verksamhet långt in i framtiden.

Läs mer på hemsidan: www.vattenriket.kristianstad.se