TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Vad händer med skogens mångfald och hur har arterna påverkats av skogslandskapets förändringar? Detta är frågor som behandlas i den senaste publikationen av CBM: Populationsförändringar hos skogslevande arter i relation till landskapets utveckling, CBMs skriftserie 7, av Johnny de Jong. Boken har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket och bygger på en mängd data insamlade av forskare och myndigheter, t.ex. inom miljöövervakningen. Förutom beskrivningar av populationsutveckling presenteras uppgifter om hur skogslandskapet förändrats, t.ex. areal lövskog, blöt skog, gammal skog och andra faktorer som har stor betydelse för biologisk mångfald. Resultatet diskuteras med utgångspunkt från de skogspolitiska miljömålen.

Beställs från SLU

Boken är på 95 sidor och kostar 75 kronor (exklusive moms). Den kan beställas från SLU Publikationstjänst (telefon 018– 67 11 00 eller via e-post: publikationstjanst@slu.se). För frågor eller synpunkter på sakinnehållet kontakta författaren på tel. 018-67 10 71 eller e-post: johnny.de.jong@slu.se).