TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

För drygt ett år sedan startade projektet Tätortsnära Skog för Människan. Syftet med detta svensk-franska, EU-finansierade projekt är att visa nya sätt att få människor i tätorter att nyttja skogen för rekreation. I projektet ingår bland annat att utveckla metoder och visa konkreta exempel på hur man kan göra den tätortsnära skogen mer attraktiv och tillgänglig. Ett antal handböcker håller på att tas fram och studier ska göras i fyra pilotskogar. Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen leder projektet och ger ut ett nyhetsbrev där man kan följa projektet. Information finns också på projektets hemsida: www.svo.se/urbanwoods. Två svenska kommuner ingår; Huddinge och Haninge