Bymålla Chenopodium urbicum är ettårig och ca 50 cm hög. Örten blommar från juli till september och är vindpollinerad.
Foto: Mora Aronsson
TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Bymållan Chenopodium urbicum är idag försvunnen från landet. Tidigare var bymållan spridd i södra Sverige och tillfälligt på barlastplatser längs norrlandskusten. I Stockholms gränder fanns den kring förra sekelskiftet. Arten är kulturbunden och vill man främja den måste den skördas och sås årligen.

Förväxling mellan bymålla och andra mållor kan ske, framför allt med trädgårdsmålla Atriplex hortensis. Trädgårdsmålla har dock motsatta blad med V-formig framkant, medan bymålla har spiralställda blad med Uformig framkant.

– Är månne bymållan en ansvarsart för staden – urbicum – en symbolart för stadens mångfald funderar Mats Gothnier? Hur som helst tycker Mats att den är en bra representant för de arter som finns tack vare staden, inte trots den.

*

Bymålla Chenopodium urbicum är ettårig och ca 50 cm hög. Örten blommar från juli till september och är vindpollinerad.