Exkursion i eklandskap i närheten av Linköping, hösten 2001.
Foto: Håkan Tunón
TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Ett projekt som Kommunförbundet driver heter God bebyggd miljö. Samma rubrik har ett av de femton nationella miljömål som antagits av riksdagen och som ska konkretiseras och uppfyllas på lokal nivå. Genom projektet vill Kommunförbundet bland annat lyfta fram exempel som kan inspirera kommuner. Man vill också visa hur viktigt det är att kommunen kan erbjuda både sina invånare och företagare en attraktiv miljö, särskilt i en tid av stora flyttströmmar från glesbygd till storstad. En god bebyggd miljö är också bra för annan kommunal verksamhet inom till exempel skola, vård, omsorg och kultur. Projektet löper under tiden 2001–2003 och innefattar bland annat olika regionala seminarier kring ämnet. Projektledare är Ann Lindqvist, Kommunförbundet.