TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRDNu finns en stödodling för hotade stads- och kulturväxter i Skansens stadskvarter. Tanken är att den ska vara en genbank samtidigt som vi får en unik möjlighet att kasta ljus på problemen för kulturgynnad flora på en av landets mest välbesökta platser. Tala om levande kulturminnen!

Exploatering och en ökande ”uppstädningsiver” hotar många arter. Analyser i ArtArken (Stockholms artdata-arkiv), visade för några år sedan att drygt 70 % av de skyddsvärda växterna i kommunen, har tonvikten av sin förekomst utanför de naturreservat som finns eller planeras.

Stödodlingen har fått bästa tänkbara läge i Skansens stadskvarter. Utmed södra fasaden av Skomakarlängan vid Glashyttetorget, stödodlas ett 10-tal växter. Här kan nämnas spetsfingerört Scistophyllidium bifurcum från Värtahamnen och knippnejlika Dianthus armeria från Beckholmen. Även några äldre medicinalväxter som hjärtstilla Leonurus cardiaca och bosyska Ballota nigra finns här. Några arter som gör comeback i Stockholm finns också, t.ex. den karismatiska lilla rundkrassingen Lepidium neglectum som hade glada dagar på Södra stationsområdets banvallar, innan dessa bebyggdes med bostäder (på 1980-talet). Per Sigurd Lindberg räddade några fröer till eftervärden. Arternas ekologi och levnadsöden beskrivs kortfattat i den folder som finns på plats vid Skomakarlängan.

På andra platser i Skansens stadskvarter har det också skett floraberikning, anpassad till de historiska miljöerna. Vid mekaniska verkstaden finns t ex ulltistel Onopordum acantinum. Framöver siktar vi även på att områdets kullerstensgata förses med mer tidstypiska växter.

Litteratur

Birkne, 2001: Från vårälskling till bitterknopp – en botanisk studie över Stadskvarteren på Skansen. Gothnier M, Hjorth G, Östergård S, 1999: Rapport från ArtArken, Stockholms artdata-arkiv. Miljöförvaltningen. Lindberg, P. S, 1983: Stockholmsfloran. Norstedts. Lindberg, P. S, 1995: Bevara Beckholmens blomster, Sv. Bot. tidsskr, volym 89 (nr 1/1995). Thedenius, K.F., 1850: Stockholmstraktens phanerogamer och ormbunkar. Stockholm.

*

Stödodlingen ingår som en del i projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (det sk. BUS-projektet), vilket drivs av Miljöförvaltningen.