TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Kommunförbundet ser gärna att staten satsar naturvårdspengar på den sociala dimensionen av naturvården och den tätortsnära naturen. Man har länge drivit den frågan och ser nu med förväntan fram emot att orden omsätts i handling på det här området.

Kommunförbundet anser att det är viktigt med en dynamisk diskussion mellan samhällsplanerare och naturvårdstjänstemän i kommunerna, och man tycker också det är viktigt med ett förbättrat samarbete mellan kommuner och länsstyrelse.

Flexibelt strandskydd

När det gäller strandskyddets framtid tycker Kommunförbundet att skyddet är bra i sin nuvarande form. Man tycker att kommunerna själva ska kunna planera strandskyddet så att det både värnar den biologiska mångfalden och gör stränderna mer tillgängliga för allmänheten.