TEMA: INTERNATIONELLT

bjelkeDen 13 januari disputerade Ulf Bjelke på sin avhandling i sötvattens­ekologi vid Högskolan i Kalmar. Ulf Bjelke har grävt djupt i slammet på sjöbottnar i östra Götaland där han studerade nedbrytningen av grovt material i sötvatten. Han har konstaterat att nio arter av nattsländor och en sötvattensgråsugga står för nedbrytningen av grov förna. Nedbrytarna, eller fragmenterarna som de kallas, har inte mycket samröre med varandra nere på botten. De är verksamma på olika djup och vid olika perioder under året. De skiljer sig också åt i födoval, vilket innebär att bortfall av en enda art kan få stor betydelse för den totala nedbrytningen i sjön.

CBM uppmärksammar Ulf Bjelke särskilt, eftersom han är den siste doktoranden som varit helt finansierad av CBM. Eller, som Börge Pettersson vid CBM uttrycker det: ”det är en era som går i graven”.