TEMA: INTEGRATION

Flera kommuner har projekt som introducerar invandrare eller storstadsbarn till naturen och skulle behöva någon form av återkoppling. I och med konferensen är CBM:s intresse för dessa frågor inte slut utan vi initierar ett nätverk rörande natur och integration för utbyte av erfarenheter och åsikter. Om du bedriver integrationsprojekt rörande invandrare eller storstadsinnevånare som kopplar till naturen och naturvården hör av dig via e-post till:
Malin.Almstedt@slu.se