M. arctica
Foto: Niklas Lönnell
TEMA: INTEGRATIONTvå arter levermossor som tidigare aldrig har påträffats i Skandinavien upptäcktes i Padjelantas fjällvärld.

Arterna Marsupella arctica och Cephaloziella uncinata är närmast påträffade på Svalbard. Dessa två levermossor är de första för landet nya arter som upptäckts tack vare Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU.

Fyndet av de nya levermossorna beskrivs i senaste numret (3/02) av tidskriften Fauna och Flora.