TEMA: INTEGRATION

För att möta bristen på kunskap om havens organismer har ArtDatabanken från och med 2003 anställt en marinbiolog. Vår limnolog Anna Tolstoy har gått i pension, men slutför sitt stora arbete med en algfotoflora för Östersjön.

Anna Karlsson är zooekolog från Uppsala med ett brinnande intresse för det marina livet. Förkärleken till Gullmarsfjorden och svårstuderade djur, resulterade bl.a. i en avhandling om nakensnäckor och deras reproduktiva strategier. Hon har efter disputationen arbetat på Universeum och Världsnaturfonden WWF.

Annas främsta arbetsuppgifter vid ArtDatabanken blir till en början att samordna arbetet om marina evertebrater inför rödlistningen, samt att samla in och bearbeta information till artfaktablad.