TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP

Vare sig man gillar det eller inte så har internationaliseringen fått sådan omfattning att fattade konventioner och fördrag har blivit motsägelsefulla. Regeringar skriver på överenskommelser som motarbetar tidigare undertecknade dokument och vad det gäller immaterialrätt eller intellektuell äganderätt är situationen minst sagt konfliktfylld. I massmedia skildras konfrontationer i samband med möten med Världshandelsorganisationen (WTO). Något som visar en konflikt mellan Nord och Syd, mellan u-länder och i-länder. Martin Khor har här summerat problemen rörande immaterialrätt, biodiversitet och hållbar utveckling och detta på bara drygt hundra sidor, vilket i sig är en bedrift.

Ofta utpekas TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) inom WTO som orsaken till mycket problem, men även före denna skyddsmekanism för i-ländernas företag så fanns olika bilaterala avtal som tog till vara i-ländernas intressen. Processen kan möjligen ha påskyndats.

Boken ger en översikt till problemen med TRIPs i relation till andra överenskommelser som Mångfaldskonventionen. Eftersom traditionell kunskap och genetiskt material från u-länderna saknar ett skydd mot missbruk inom TRIPs gör det att i-länder, främst USA, kan patentera sådant och därigenom minska lokalsamhällets möjligheter till utveckling. I vissa fall kan traditionella näringar förbjudas som patentintrång. Det är ett intrikat problem men på senare tid har patent ogiltigförklarats när världsopinionen har visat att kunskapen inte är helt ny. Så det kanske finns en ljusning inom räckhåll……

*

Khor, M. 2002. Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development. Zed Books, London & New York. ISBN 1-84277-235-X.