Du läser just nu Biodiverse Nr 3 2003
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
Höstlåsbräken med sin rikt förgrenade sporgömmeställning. Bladen är skaftade direkt från basen. Arten förekommer främst norr om Dalälven ända upp till allra nordligaste delarna av Sverige.
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP