TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP

Att forskningsråden ger ut soffböcker låter kanske som ett snedsprång men eftersom även forskningsinformation omfattas av verksamheten så kanske det kan förlåtas. Boken ”Frukter från främmande länder” är en läckert framställd orgie i tillämpad botanik och en temastudie i etnobotanik. Det ekologiskt hållbara nyttjandet av biologisk mångfald är ett av de viktigaste fundamenten i modernt bevarandearbete. Författarna har här studerat botaniken, ekologin och användningen för närmare 200 olika frukter.

Många av frukterna känns igen från utlandsresor eller fruktdisken. En del av frukterna är vilda och andra domesticerade, men alla är uppskattade. En del transporteras tusentals mil från insamlingsplatsen till konsumenten på andra sidan av jordklotet. Bokens bildmaterial är varierat och fantastiskt. Den är härlig och man finner sig lätt slumpvist bläddrande och läsande här och där.

*

Engstrand, L. & Widén, M. 2002. Frukter från främmande länder. FORMAS, Stockholm. ISBN 91-540-5894-5.