TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP

Skogsproduktion likställs gärna med virkesproduktion, men skogen är mycket mer än det. Det finns en mängd olika produkter som internationellt kallas för non-timber forest products (NTFP:s), vilka spelar en viktig roll för folket på landet runtom i världen. En del har global betydelse medan andra enbart är av nationell, regional eller bara lokal vikt. Gum-mi, lönnsirap och paranötter är några kända produkter. Ofta är betydelsen av NTFP:s rejält undervärderad bland makthavarna och intresset för skogens värden handlar därför nästan uteslutande om virket. Därför är kunskapen om många av dessa produkter begränsad och det är svårt att avgöra hållbarheten i nyttjandet av resurserna.

Numera funderar man ofta i banorna att NTFP:s kan vara incitament för att faktiskt bevara skogen istället för att avverka den. Icke-virkesprodukter kan rädda biodiversiteten genom att brukas hållbart. Risken för överexploatering finns emellertid alltid om intresset för produkten skulle öka. Man har därför också funderat på att certifiera olika produkter, vilket ger ett incitament att öka kontrollen av näringen. Certifiering är endast en lösning endast för produkter ämnade för i-länderna. Där har man på ett annat sätt råd att bry sig om det ekologiskt korrekta. Boken ”Tapping the Green Market” handlar just om en utvärdering av certifieringsprocessen.

Boken består av fyra sektioner. Den första beskriver olika former av certifiering och deras historik. Andra sektionen består av beskrivningar av en mängd växter som ger NTFP:s och värderingar om de går att certifiera eller inte. Den tredje sektionen förklarar problemen med certifiering av sådana produkter, dvs ekologiska, sociala, ekonomiska och tekniska frågor. Till slut summerar redaktörerna konceptet och ger riktlinjer. Bland beskrivna produkter kan vårskott av strutbräken nämnas. Det är en vårprimör i delar av östra Nordamerika och man samlar årligen in runt 400 ton. De serveras oftast kokta med citron och smör. Om man plockar för många skott skadas växten så man måste visa viss hänsyn.

Boken ger en tankeställare rörande mångfaldskonventionens strävan till hållbart nyttjande av biodiversiteten. Redan idag samlas svamp och bär in i svenska skogar men vad har vi mer att bevara genom att nyttja? Men det handlar inte enbart om skogsprodukter utan om att alla landskapstypers mångfald kan bevaras genom hållbart bruk.

*

Shanley, P., Pierce, A. R., Laird, S. A. & Guillén, A. (red.) 2002. ”Tapping the Green Market: Certification & Management of Non-Timber Forest Products”, Earthscan, London. ISBN 1-85383-810-1.