TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP

Den 10 september invigdes Ultuna Kunskapsträdgård i Uppsala. Det är en trädgård som inte enbart är till för att låta ögat njuta av blomsterprakten utan man ska även insupa kunskap. Precis som alla andra trädgårdar är den inte statisk utan är tänkt att förändras med tidens gång. Nu finns odlingstips rörande jordförbättringsmedel, idéer för skolträdgårdar, inblickar i växtförädling och insatser för den vilda biologiska mångfalden samt ett stort sortiment sommarblommor. Ultuna kunskapsträdgård är ett samarbete som visar arbetet på många olika institutioner inom SLU och CBM har i trädgården representerats av Börge Pettersson. Trädgårdsinslag för mångfalden inbegriper för närvarande bland annat diverse boplatser för vilda bin och andra steklar, holkar för fåglar och fladdermöss och olika nektarfyllda blommor. Ytterligare detaljer kommer att tillföras allt eftersom.