TEMA: TRADITIONELL KUNSKAPNaturligtvis har läsaren rätt. En tidning ska alltid skrivas för sina läsare även om redaktören väljer inriktningen på budskapet. För första gången har Biodiverse blivit granskad, betygsatt och analyserad av sina läsare. Biodiverse har givits ut sedan 1996 så nu var det på tiden med en läsarundersökning.

I vintras skickade vi ut en enkät med blandade frågor om Biodiverse. Av 4 000 prenumeranter fick 119 slumpmässigt utvalda personer tycka till om tidningen genom att svara på de utskickade frågorna. Svarsfrekvensen var på 71 %, vilket var ett mycket bra resultat. Svaren har nu sammanställts och analyserats. Resultaten var mycket positiva, men allt var inte optimalt. En del konstruktiva förslag till förbättringar kommer förhoppningsvis att hjälpa oss att framställa en bättre och roligare tidning.

Den typiske prenumeranten

Utifrån läsarundersökningen kan man se att 70 % av läsarna är män och ofta över 50 år. Den typiske läsaren arbetar vid någon miljömyndighet, högskola eller universitet. Han arkiverar tidningen och vill sannolikt därför ha en tryckt version hellre än en webbtidning. Den kvinnliga läsaren föredrar också en tryckt tidning men är något yngre, 35-50 år.

En majoritet av prenumeranterna läser delar av eller hela tidningen och anser att deras intresse för tidningen påverkas av tidningens tema. Över 50 % av läsarna läser hela tidningen. En dominerande andel av läsarna har tidningen på sin arbetsplats där den ibland cirkuleras och stundom diskuteras. Över 80 % av läsarna säger sig ha haft direkt nytta av tidningen och då främst som källa till kunskap eller olika former av information.

Gott betyg

Deltagarna i läsarundersökningen fick betygsätta tidningen på en skala från ett till fem där varje kategori värderades var för sig (se Figur 1). Tidningen bedöms allmänt som trovärdig och innehåller intressanta, sakliga och aktuella artiklar. Läsarna anser också att både tidningen och dess artiklar är lagom långa samt att språket hålls på en lagom nivå. Däremot så uppfattas tidningen som mindre rolig och snygg. En del har också framfört önskningar rörande lite häftigare layout och gärna färgbilder. Mer än hälften av läsarna önskar dessutom mer utrymme för nyheter, de-batter, analyser och reportage.

Den positiva responsen gör att Biodiverse i huvudsak kommer att fortsätta som tidigare, men samtidigt får vi sträva efter att uppfylla en del av de önskemål som har framkommit. Efter moget övervägande vill vi hellre ha innehållsrika texter än mycket bilder. Några maffiga färgbilder blir det sannolikt inte heller av ekonomiska skäl. Redaktionen anser fortfarande att det är viktigare att Biodiverse även fortsättningsvis kan vara gratis för prenumeranterna.

Figur 1. Medelbetyg av de olika kategorierna. Betyget är högt, fyra kategorier är över fyra i betyg och bara en är under tre.