TEMA: TRADITIONELL KUNSKAP

En tegelsten på dryga sjuhundra sidor fullsmockade med resultat och diskussioner om människans beroende av djur, växter och natur. Mer än femtio etnobiologer har i denna symposieskrift bidragit med texter om alla möjliga ämnen och ur alla möjliga vinklar. Boken innehåller många spännande studier, men är först och främst lämpad för fackmän eller möjligen folk som är roade av att se den fulla vidden av mänsklighetens kulturodiversitet.

*

Stepp, J. R., Wyndham, F. S. & Zarger, R. K. (red.) 2002. Ethnobiology and Biocultural Diversity. Proceedings of the Seventh International Congress of Ehtnobiology. Univeristy of Georgia Press, Athens, Georgia.