TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

I Sverige har det länge varit självklart att staten förvaltar och bestämmer över gemensamma områden. Eller länge och länge, det är väl för de senaste generationerna som det har blivit fullständigt självklart. Och vem skulle annars bestämma? Den som råkar bo på en plats för tillfället kan väl knappast ha mer att säga till om än vilken svensk som helst när det gäller våra nationella resurser? Det är ju det vi har våra myndigheter till – demokratiskt förankrade offentliga institutioner som fullt genomlysta ska garantera att allt sköts på bästa sätt.

Eller…?

Trots demoktratins försök att konstruera vattentäta förvaltningsorgan kommer vi inte undan det faktum att det är människor som jobbar på myndigheterna. Högst mänskliga människor. Lika lite som någon annan kan de veta allt om ett speciellt område – nästan undantagslöst är det istället människorna som bor på platsen som kan berätta gamla historier om markanvändning och hur det har sett ut och vad som finns i området. Framför allt är det de lokala invånarna som känner för platsen, som hyser en kärlek till hemtrakten som en tjänsteman aldrig kan – och inte heller bör – uppbringa.

Ett sådant lokalt engagemang är både en fantastisk tillgång och en potentiell krutdurk från förvaltningssynpunkt. Rätt utnyttjat blir lokal kunskap ett verktyg som tar naturvården till höjder den aldrig kan nå på offentlig förvaltningsväg. Men hamnar den lokala viljan på kollisionskurs med myndigheternas förvaltningsplaner, då väntar katastrof.

Det här är problemet uppdukat för dissektion, och vi använder det här numret av Biodiverse som skalpell. Eftersom vi har så mycket att vinna om vi gör rätt, och samtidigt så mycket att förlora om det går fel, så måste vi ta det här på allvar och försöka hitta vägar till bra och långsiktiga förvaltningsformer för olika naturområden och naturresurser.

Det finns många sanningar och många myter kopplade till det här och jag vet inte om någon kan överblicka hela komplexiteten i frågan. I september arrangerar CBM Mångfaldskonferensen 2006 på temat Lokal förvaltning av naturresurser, då vi ska utforska området ytterligare. Vi hoppas kunna återkomma med svar längre fram!